top of page
IMG_20191114_142838_edited.jpg

Hållbar & inkluderande platsutveckling

SAMVERKAN

MEDVERKAN

PÅVERKAN

Plats kult

ur

Image by Dana DeVolk

DRIVKRAFT

Platskultur vill utveckla platser och områden med lokal förankring utifrån platsens specifika styrkor och särart. Arbetsmetoderna ska främja arbetsglädje, uthållighet och tillväxt. Processerna lyfter fram den kultur som råder i förändringsarbetet samt tar tillvara olika perspektiv, erfarenheter och kompetens som gemensamma resurser i utvecklingsarbetet.

 • Instagram

JUST NU

Uppdrag & TJÄNSTEr

Platskultur arbetar på uppdrag av aktörer som på olika sätt ansvarar för eller bidrar till planering och gestaltning av vår fysiska miljö. Det kan vara kommuner, regioner, små eller stora byggaktörer, organisationer, arkitektkontor eller föreningar.

 • Förstudier, kartläggning, analys, koncept- och visionsarbeten

 • Planprogram, handlingsplaner, utvecklingsstrategier

 • Processledning

 • Facilitering (av samtal, möten, workshops)

 • Metodutveckling

IMG_20200423_111401_edited.jpg

“Oerhört stimulerande att få omvandla dessa goda exempel och utmaningar till konkreta aktiviteter, tack vare hög kreativitet och energi.” 

- Workshopdeltagare oktober 2020, Höganäs visionsdagar

IMG_20200924_110524_edited.jpg
IMG_20200928_143145_edited.jpg
IMG_20200924_105010.jpg

”Nya infallsvinklar, nya metoder. Konkreta metoder behövs alltid för att våga prova och arbeta konkret. Kul också att se ett gemensamt intresse för frågan och samverkansönskningar.”

- Seminariedeltagare Arkitektur och pedagogik 2019

IMG_20180524_150323_edited_edited.jpg

“Spännande att möta andra yrkesgrupper. Intressant med ett konkret koncept som används och fungerar.” 

- Seminariedeltagare Arkitektur och pedagogik 2019

IMG_20200328_123005_edited.jpg
IMG_20181004_153212_edited.jpg
IMG_20200611_140355_edited.jpg
IMG_20190329_093030_edited.jpg
IMG_20181017_194801_edited.jpg
 • LinkedIn

Kontakt

+46 (0)732315874

katarina@platskultur.se

Meddelande skickat!

Tjänster
Kontakt
Om Platskultur
IMG_20180605_121926 (1).jpg

Om

P L A T S K U L T U R

Platskultur utgörs av mig, Katarina Carlsson.


Jag är planeringsarkitekt och har jobbat med utveckling av stadsdelar, bostadsområden och platser sedan 2006.


Jag jobbar ofta och gärna tillsammans med andra som på olika sätt kompletterar mig, beroende på uppdragets karaktär och omfattning. Jag har ett brett nätverk med trevliga och kompetenta kollegor som jag har god erfarenhet av att jobba tillsammans med.

katarina_edited.jpg

UPPDRAGSGIVARE

 • Helsingborgshem

 • Länsstyrelsen i Skåne - Naturum Kullaberg

 • Helsingborgs stad - stadsbyggnadsförvaltningen

 • Hyresgästföreningen - Region norra Skåne

 • Föreningen för byggemenskaper

 • Helsingborgs pastorat

 • Höganäs kommun

 • Helsingborgs stad - kulturförvaltningen

 • N A i S : Nätverket Arkitekter i Skåne nordväst

Platskultur har funnits sedan 2018 och har sedan dess hunnit arbeta tillsammans med följande uppdragsgivare

© 2020 Platskultur

bottom of page